Kritische succesfactor

Het Rijnlands model als kritische succesfactor

Door een terugtrekkende overheid, vergaande privatisering, waarbij alle ruimte aan de vrije markt wordt gelaten wekt het de indruk dat Nederland sterk gericht is op het Angelsaksische model. Duitsland, meer georiënteerd op het Rijnlands model, wordt beschouwd als de economische motor van Europa. Dit model lijkt prima te functioneren. In de grensregio, waar men van dichtbij het wirthschaftswunder van de Duitse markt ervaart, bestaat warme belangstelling voor het Rijnlands model. Het model is meer gericht op de middellange- en lange termijn. In dit consensusmodel is continuïteit van een onderneming belangrijker is dan korte termijnwinst. Ondernemingen zijn minder afhankelijk van financiering via de beurs, vaak vindt dit plaats via families/familiebedrijven en banken. In het Rijnlands model gaat het niet uitsluitend om shareholders value, maar is de samenwerkingsbereidheid tussen overheid, werkgevers en werknemers groter dan in het Angelsaksische model.

 

Ook met betrekking tot scholing lijkt het Duitse model goed te functioneren. Geen generieke onderwijsfabrieken, maar kleinschaliger onderwijs en op regio behoefte ingericht. Onderwijsinstellingen in grensgemeenten haken aan met grensoverschrijdende projecten. Eens was de Nederlands-Duitse grens een fysieke barrière tussen twee werelden. Nu is de grens het middelpunt van het beste wat de regio te bieden heeft. De aantrekkingskracht op de grensregio is door de economische ontwikkelingen in Nedersaksen groot en is de aanjager voor Noordoost Nederland. Waar eens de maakindustrie teloor ging, ontwikkelt de grensregio zich als middelpunt van innovatie en hoogwaardige industrie. 

Share This