Kansen

Stikstofbeleid

Door het stikstofbeleid van de overheid zal de agrarische sector noodgedwongen inkrimpen. Het beleid is erop gericht dat bedrijven in deze sector worden uitgekocht. Met de huidige hoge prijzen per hectare landbouwgrond zullen boeren hun huid duur verkopen. De overheid zal hierop moeten acteren en zal nieuwe bestemmingen moeten toekennen aan opgekochte gronden. De gronden teruggeven aan de natuur zal onbetaalbaar zijn. Er zal een mix van nieuwe bestemmingen ontstaan, waarbij de focus zal liggen op schone industrie en groen wonen.

Productiestromen

Verandering in productiestromen

Blijft China de werkplaats van de wereld? De vraag blijft lastig te beantwoorden en houdt de westerse wereld al enige decennia bezig. Het valt niet te ontkennen dat door de uitbraak van het Corona virus dit vraagstuk weer volop in de belangstelling staat. Het draagvlak om dicht bij huis produceren krijgt steeds meer bijval. Waar markten zich naartoe bewegen blijft moeilijk te voorspellen, maar zeker is dat de opmars van de high tech maakindustrie in deze regio onomkeerbaar is. Sectoren die actief zijn in de energietransitie, groene chemie, bouw, logistiek, ICT en zakelijke dienstverlening groeien snel.

Het nieuwe werken

Thuiswerken, bewegingsvrijheid en faciliteiten

Inmiddels hebben de voordelen van thuiswerken zich wel bewezen. Thuiswerken is de nieuwe norm. Veel beroepen en bedrijven blijken niet locatie gebonden. Het groeiend aantal thuiswerkers stelt nieuwe normen. Ruimte en digitale bereikbaarheid speelt daarbij een belangrijke rol en dit blijkt in dichtbevolkte agglomeraties lastig te realiseren. De combinatie van vrijstaand wonen met kantoor aan huis, goede scholing, bewegingsvrijheid, faciliteiten binnen handbereik en een rijk sociaal leven lijkt een onbereikbare droom. Zij die willen profiteren van het beste wat twee landen langs de grens te bieden hebben en waar vrijheid nog betaalbaar is, moeten nu hun kans grijpen.

De agrarische sector

De transitie van de agrarisch sector

De intensieve veehouderij heeft de laatste jaren in de publieke opinie een negatieve lading gekregen. Versterkt door de uitbraak van het Corona virus is de productie en verwerking van vlees in een kwaad daglicht te komen staan, met als gevolg: veranderend consumentengedrag. Door krimp van de veestapel zal er minder landbouwgrond nodig zijn voor de productie van bijvoorbeeld mais als veevoer Ook de productie van koolzaad als grondstof voor biodiesel ligt onder een vergrootglas.

 

Met de krimp van landbouwgronden zal de agrarische sector evalueren. De innovatiekracht van deze sector wordt vaak onderschat. Waar 40 jaar geleden nog royaal gebruik van DDT werd gemaakt, weet men nu op ecologisch verantwoorde wijze hoge opbrengsten per hectare te realiseren. Met nieuwe technologie en gewassen die beter aansluiten bij moderne voedingspatronen wordt het rendement per hectare steeds groter. Hier liggen kansen voor de ICT sector. Sensoren, computergestuurde werktuigen en drones zijn sterk in opkomst. De sector heeft de weg naar de consument gevonden door voorwaartse integratie. Eerlijke producten, waarvan de afkomst traceerbaar is, tegen eerlijke prijzen vinden steeds vaker rechtstreeks hun weg naar de consument. De regio maakt hier al veelvuldig gebruik van. Immers, bezorgdiensten op het platte land functioneren net zo goed als in de stad.

    Share This